پیمایش

                    •حقيقي

                    •حقوقي

                    • معرفي كتاب

                    • روند ثبت موسسه

                    • اساسنامه تیپ

 

 

 

معرفي كتاب

نام كتاب: مهندسي و مديريت فرهنگي

تعداد جلد( 3 جلد)

موضوعات:

سازمان و سازماندهي (جلد1)

محتوا فرهنگي (جلد2)

شيوه هاي فرهنگي (جلد3)

نويسنده: مهدي نيلي پور

توضيحات:

محتوا (هدف اصلي كار فرهنگي آفرينش است.آفرينش انسانهاي توانا، در انديشيدن و عمل نمودن.)

سازمان و سازماندهي (اگر برنامه يك ساله داريد برنج بكاريد، اگر برنامه ده ساله داريد درخت بكاريد و اگر برنامه صدساله داريد آدم تربيت كنيد.)

 

 

 

 

معرفی موسسهنظرات و انتقاداتهمكاري با موسسهتماس با ماجستجوی پیشرفته
            
             
             تمامي حقوق اين سايت متعلق به موسسه فرهنگي هنري طلايه داران نور آفاق مي باشد.1393