راهيان نور جبهه هاي مياني

تحلیل و بررسی های چند ساله بر روی مناطق عملیاتی جنگ تحمیلی باعث این شد که مناطق عملیاتی را به سه منطقه جنوب، غرب و جبهه های میانی غرب تقسیم شود.

این نوع تقسیم بندی به دلیل جنس جنگ و نوع عملیات ها بر اساس اقلیم، آب و هوا، ارتفاعات و دشواری های مضاعف و نیز به دلیل معرفی بهتر جنبه های مختلف جنگ تحمیلی به مردم صورت گرفته است. این موسسه در جبهه های جنوب و غرب سابقه ای چندین ساله داشته است و به منظور راه اندازی جبهه های میانی غرب برای اولین بار توانست این اروها را در آبان ماه 1390 ساماندهی و برگزار کند و نتیجه چند سال تحقیق و بررسی را با تجربه ای موفق به ثمر برساند.

اردوهای راهیان نور جبهه های میانی غرب کشور:

جبهه های میانی غرب شامل 2 استان کرمانشاه و ایلام است و مناطق عملیاتی  که مورد بازدید قرار می گیرند از این دو استان است.

یادمان های مورد بازدید در استان کرمانشاه عبارتند:

بازی دراز ، قراویز ، گیسکه ، مطلع الفجر ، تپه کرجی ها

و یادمان های مورد بازدید در استان ایلام عبارتند:

تپه های میمک و قلاویزان

معرفی موسسهنظرات و انتقاداتهمكاري با موسسهتماس با ماجستجوی پیشرفته
            
             
             تمامي حقوق اين سايت متعلق به موسسه فرهنگي هنري طلايه داران نور آفاق مي باشد.1393